Saturday, May 16, 2009

مرحله پایانی مسابقه یوروویژنمرحله پایانی مسابقه یوروویژن امشب از ساعت یازده وبیست دقیقه شروع می شود.
در این مسابقه ،آرش از ایران جنوبی و آیسل از ایران شمالی(جمهوری آذربایجان)شرکت دارند.
تماشای این مسابقه برای تمام ایرانیان در سراسر جهان ،مهیج ودلپذیر خواهد بود.
از ایرانیان مقیم ایران شمالی و اروپا هم درخواست می کنیم در این مسابقه شرکت کرده وبا رای به این دو خواننده ایرانی موجبات دلگرمی هنرمندان ایران زمین را فراهم کنند.

خبرهای بیشتر

No comments: