Tuesday, May 19, 2009

ویژه نامه سالروز بازداشت یاران ایران • صفحه دريافت كتاب

 • گروه های کبوتر صلح و شمس بهاء که مجلات الکترونیکی مستقلی را منتشر می کنند، در اقدامی جدید و متحد، اقدام به تهیه و انتشار ویژه نامه مشترکی با عنوان سالگرد دستگیری یاران ایران کرده اند.
  در این شماره مطالبی با عناوین زیر را می خوانید:
  ای زندان
  نمایه ای از زندگی هفت زندانی بهائی
  شعر
  از دیروز تا امروز
  تهمت خشکاندن گلها به باران نسزد
  بیانیه حقوق متعلق به اقلیت ها
  یاران ایران
  پیام بیت العدل اعظم ۲۴ اردی بهشت ۱۳۸۸
  آخرین اخبار از یاران

  No comments: