Saturday, May 30, 2009

نهنگ سفید(موبی دیک)- از سری کتابهای طلائی  • صفحه دريافت كتاب

  • توجه: متاسفانه حجم این کتاب نیز مثل اکثر کتابهایی که دوستان این انجمن تهیه می کنند زیاداست.
    پیشنهاد ما این است که بچه های خوب این گروه،به فکر اکثریت مردم ایران که اینترنت پرسرعت ندارند نیزباشند وکتابها را با حجم کمتری بارگذاری کنند.

    No comments: