Saturday, August 23, 2008

ماه‌ تمام‌ عشق‌-به كوشش راضیه‌ بهرامی‌ خشنودی
  • دانلود
    در فرهنگ‌ ایرانی‌ - اسلامی، نام‌ ابوالفضل‌ عباس‌ (ع‌) یادآور حماسه‌‌ شور و ایثار است. نویسندگان‌ بی‌شمار و هنرمندان‌ زیادی‌ آثار و رونوشته‌های‌ خود را به‌ این‌ شخصیت‌ عظیم‌ اختصاص‌ داده‌اند. در این‌ بین‌ شاعران‌ را می‌توان‌ به‌ عنوان‌ گروهی‌ پركار در معرفی‌ این‌ چهره‌ قیام‌ كربلا، معرفی‌ كرد. شاعران‌ با به‌ نظم‌ درآوردن‌ دلاوری‌های‌ حضرت‌ ابوالفضل‌(ع‌)، خصوصاً نقش‌ بارزی‌ كه‌ در واقعه‌ عاشورا ایفا نمود، سعی‌ فراوانی‌ در زنده‌ نگه‌ داشتن‌ و انتقال‌ نسل‌ به‌ نسل‌ این‌ رشادت‌ها داشته‌اند.
    مجموعه‌ ماه‌ تمام‌ عشق‌ كه‌ به‌ مناسبت‌ سالروز تولد این‌ بزرگ‌مرد آسمانی‌ منتشر شده، گزیده‌ای‌ است‌ از آثار منظوم، درباره‌ ماه‌ تمام‌ عشق‌ كربلا، حضرت‌ ابوالفضل‌(ع‌). در آغاز كتاب، متون‌ ادبی‌ مختصری‌ نیز‌ در این‌ باره‌ خود نمایی‌ می‌كند.
  • No comments: