Sunday, February 28, 2010

کتو ویم ( ترجمه دکتر بروس ازکتاب مقدس به فارسی ) – ترجمه میرزا نورالله
 • قسمت اول
  کتو ویم ( ترجمه دکتر بروس ازکتاب مقدس به فارسی ) – ترجمه میرزا نورالله


 • قسمت دوم
  کتو ویم ( ترجمه دکتر بروس ازکتاب مقدس به فارسی ) – ترجمه میرزا نورالله


 • معرفی این کتاب به مناسبت درگذشت پروفسور دیوید بنکیه است


 • پروفسور دیوید بنکیه رییس بنیاد ید وشم که بنیادی تحقیقی درباره هولوکاست است امروز پس از مدتها جدال با بیماری درگذشت.

  بنیادی که قصد دارد محنت های یک قوم ستمدیده را به جهان بنمایاند. هرچند که نفرت عمومی از صهیونیسم مانع روشن سازی ابعاد واقعی این جنایت شده است.

  توجه:این کتاب به زبان فارسی و با الفبای عبری چاپ شده است و صرفا دوستانی که با الفبای عبری آشنایی دارند قادر به خواندن آن خواهند بود
 • No comments: