Sunday, June 21, 2009

هبوط در کویر(صوتی)-دکتر علی شریعتی • صفحه دريافت كتاب

 • ضبط شده در استودیوی گویای سازمان بهزیستی ایران
  به تاریخ 1358
  گوینده خجسته سهبان
  صدابردار حسین فراهانی
  مدت زمان 820 دقیقه

  No comments: