Monday, June 15, 2009

پنجاه نکته اساسی مبارزه خشونت پرهیز-سردیا پوپوویچ،آندره میلیوویوویچ،سلوبودان دیلوویچ
 • صفحه دريافت كتاب

 • یا
  صفحه دريافت كتاب
  این کتاب که به وسیلهٔ کَنوَسوپدیا تهیه شده است، یک راهنمای میدانی برای انجامٔ مبارزهٔ بی‌خشونت است. این کتاب گسترهٔ پربار و گونه‌گونی از اطلاعات کاربردی ِ مورد نیاز ِ کوشش‌گران خشونت‌پرهیز را فراهم می‌کند. هر فصل به موضوع ویژه‌ای می‌پردازد که به پرسشهای کلیدی ِ مطرح در این امر پاسخ می‌دهد. گسترهٔ موضوعی این کتاب از تکنیک‌های ادارهٔ کارهای روزانه گرفته تا برنامه‌ریزی استراتژیک ِ مبارزه را در بر می‌گیرد.
  شکل تدوین کتاب نیز به گونه‌ای است که استفاده از آن را بسیار آسان می‌نماید. این کتاب به وسیلهٔ کسانی نوشته شده است که خود با استفاده از کنش ِ بی‌خشونت علیه رژیم‌های سرکوبگر جنگیده‌اند؛ و طراحی آن نیز به شکلی است که هم مبارزان خط مقدم که در محیط‌های غیر دموکراتیک و گاهی خشونت‌آمیز مبارزه می‌کنند، و هم کسانی که در دموکراسی‌های پایدار فعالیت می‌کنند می‌توانند از آن استفاده کنند. این کتاب بر پایهٔ تجربه‌های دست اول مبارزان در کشورهایی مانند صربستان و گرجستان تهیه شده است، و نیز در بردارندهٔ درسهایی است که از مبارزه در کشورهای اوکرائین، بلاروس، زیمبابوه و دیگر کشورها فرا گرفته‌ایم.
  ترجمۀ این کتاب از خانۀ آزادی و ویرایش آن از مرکر مطالعات دفاع استراتژیک بی خشونت است.
  این کتاب چندین دهه اندیشه‌ورزی تئوریک شخصیتهای دانشگاهی در بارهٔ مبارزهٔ بی‌خشونت راهبردی را با تجربه‌های کوشندگان خط مقدم مبارزهٔ عملی پیوند می‌زند. پیوند میان راهبردهای نظری و اقدام عملی از طریق همکاری میان دانش آکادمیک و کارشناسانهٔ نویسندگان و مشارکت‌کنندگان بیرونی از یک سو، و تجربهٔ زندهٔ کوششگران و رهبران موفق مبارزه از سوی دیگر میسر می‌شود. به این ترتیب، شکل و محتوای کتاب پلی میان سطح استراتژیک و سطح تاکتیکی آن برقرار می‌کند. به این معنی که نظریه‌های اغلب "سنگین" کتاب، با رویکرد "دستور پخت-وار" آن که سرشار ازٔ راهنماهای عملی برای انجام پیکارهای سیاسی و مبارزه‌ برای منافع همگانی است به یکدیگر پیوند زده می‌شوند.
  تمرکز اصلی کتاب بر پرسشهای کاربردی است. مسائل اساسی در بارهٔ انجام مبارزهٔ راهبردی بی‌خشونت به شکل پرسش‌های "چگونه می‌توان انجام داد" مطرح می‌شوند:
  * چگونه می‌توان با تعداد کمی پشتیبان، اقدام همگانی نمادین موفقیت‌آمیزی را سامان داد؟
  * چگونه می‌توان کوشش‌گران بهبودخواه را استخدام، آموزش، و در مبارزه نگاه داشت؟
  * چگونه می‌توان منابع اندک موجود مانند داوطلبان و منابع مادی را به شکلی مفید به کار گرفت؟
  * چگونه می‌توان طرح و برنامهٔ مبارزه را تهیه کرد و آن را همراه با در نظر گرفتن انتقادها و پیشنهادها به پیش برد؟
  * چگونه می‌توان خود را آماده کرد که بر قدرت و نفوذ ترس چیره شد.
  * چگونه می‌توان تأثیر ساز-و-کارهای سرکوبگری ، از جمله تخریب شخصیت و پاپوش دوزی برای کوشش‌گران، زیر نظر داشتن، و سرکوب پلیسی را کاهش داد؟
  هر کس که در هر محیطی بخواهد مبارزهٔ راهبردی بی‌خشونت را سامان دهد، می‌تواند با خواندن این کتاب اطلاعات کافی را به دست آورد تا از خطاها و اشتباه‌هایی که به طور معمول در چنین مبارزه‌هایی پیش می‌آید خود را بر کنار نگاه دارد، و افزون بر آن، توجه خود را به انتخاب واقع‌بینانهٔ هدفها، تشکیل سازمانی کارآمد، و اثرگذاری بر افکار عمومی برای جلب مشارکت شهروندان عادی متمرکز نماید.
  سرفصل‌های مورد بحث در این کتاب عبارتند از نظریهٔ قدرت سیاسی، اصول برنامه‌ریزی راهبردی و جزئیات تاکتیکی، طرح و تدوین پیام مبارزه، و مدیریت کردن پیکارها و کنش‌های خشونت‌پرهیزانه.
  این کتاب با منابع دیگری که هم‌اکنون برای استفاده در این عرصه موجودند هم‌خواهی دارد. برخی از این منابع عبارتند از نوشته‌هایی از مؤسسهٔ آلبرت اینشتاین و یک بازی جدید رایانه‌ای به نام "نیرویی قدرتمندتر".
  به طور خلاصه، این کتاب نسبت به مسائلی که در جریان انجام روزانهٔ مبارزهٔ بی‌خشونت پیش روی جنبشهای بهبودخواهی قرار دارد، رویکردی راهبردی در پیش می‌گیرد. چنین رویکردی هم به کار کسانی می‌آید که برای پیشبرد برابری در جوامع دموکراتیک فعالیت می‌کنند‌ و هم کسانی که برای پایان دادن به سرکوب یا اشغال بیگانگان مبارزه می‌کنند.
  این شیوه‌ها به وسیلهٔ دکتر جین شارپ از مؤسسهٔ آلبرت اینشتاین گردآوری و تألیف شده است و نخست در سال ١٩٧۳در کتابی به نام منش ِ سیاسی کنش ِ بی‌خشونت، جلد دوم: شیوه‌های کنش بی‌خشونت. (بوستون: انتشارات پورتر سارجنت، ١٩٧۳).
  این کتاب هر یک از شیوه‌های کنش بی خشونت را جداگانه مطرح می‌کند و در بارهٔ استفاده از آن توضیح می‌دهد.

  No comments: