Sunday, March 15, 2009

تحقيق در دين صابئين مندائي(جلد 1 ) -مسعود فروزنده

مندائیان پیروان حضرت یحیی معمدان هستند که اصلی ترین رکن دینی شان غسل در آبهای جاری در روز یکشنبه است. تا قبل از وفات یحیی پیامبر در حوزه اورشلیم زندگی می کردند، پس از آن به موازات روخانه های دجله و فرات از شمال به جنوب مهاجرت و گسترش یافتند و در انتها در خرمشهر، آبادان، شوشتر و اهواز سکنی گزیدند.
  • بخش اول كتاب

  • بخش دوم كتاب
  • No comments: