Wednesday, August 23, 2006

« گاه روزانه ها ... » بمرور ، از « html » تبديل به « pdf » می شوند . اينهم سریِ سوم ِ تغيير يافته ها ( اگر لينک از سايت هایِ ديگر می گيريد و مطلب باز نمی شود ، کافيست که در انتهایِ نشانی ، به جایِ « htm » ، « pdf » بگذاريد ) :

عكس خسرو روزبه از سايت پيك ايران

276 - فريدريش انگلس / برگردان "ستخر " ( ستوان توپخانه خسرو روزبه ) : سوسياليسم تخيلی و سوسياليسم علمی

186 - پيشگفتار احمد شاملو بر رُمانِ روبر مِرل : مرگ کسب و کارِ من است

185 - تاريخچهء حوزهء علميهء قم

184 - مصطفي تاج زاده : 30 خرداد – متن و حاشيه

183- همسرانِ رضا شاه

182 - محمدعلي جمالزاده : ويلان الدوله + فارسي شکر است

180- چند مقاله از روزنامهء « شرق » : كامبيز توانا : اعطاي نخستين نوبل / محمد قراگوزلو : نگاهي به جغرافياي تاريخي خليج فارس نامي براي تمام فصول / اميد پارسانژاد : واقعه توپخانه / كامبيز توانا : والت ديزني / بهزاد كريمي : مروري بر حادثه « بلواي نان» در ۱۷ آذر ۱۳۲۱ : قوام ، گشنمونه / اميد پارسانژاد : آرتور ميلسپو

179- محمد علي فروغي : سقراط و افلاطون و ارسطو

177- احمد شاملو : قصه هايِ کتابِ کوچه

176- بخشي از : انجيل متي

175 - احمد کسروي : تاريخچه شيرو خورشيد

174- خط ِ کُوفي : نخستين خاستگاه

173 - بخشي از کتابِ « لو دوکا Lo Duca » : تاريخِ سينما

172- عباس زمانوف : شناختِ جليل محمد قلي زاده

« آيا احسان طبری پيش از مُردن ، مُرده بود ؟ » + مرگ احسان طبری + فريدون کشاورز : آيا احسان طبری راحت شد ؟

299- جلال خالقی مطلق : ذبيح الله صفا


297- علی اکبر سياسی : دانشگاهِ تهران و گذشتهء آن

296- چکامه سرايانِ امروزِ تاجيکستان

295 - اشرف دهقانی : « فرار از زندانِ قصر » در روايت غيرواقعی / حقايقِ ناگفته در رابطه با فرارِ من از زندان

294 - افراشته : کمدی خودکشی

293- دلارام مشهوری : اقليت هایِ مذهبی در ايران

292- برچيده هائی از کتابِ بيش ازحد « مهربانهء » علی دشتی در موردِ رضا ميرپنج

291 - ناصر پاکدامن : بازهم در بارهء قتل کسروی

290- عبدالحسين زرين کوب : قلمرو عرفان

288- يورگن هورلمان : آيا تلاشی اتحاد جمهوری شوروی دال بر پريايان يافتن سوسياليسم است [ ؟ ]

287- مصدق در لغت نامهء دهخدا

286- صابر امامی : حافظ و هويتِ فرهنگی ايران

285- محمد رضا روزبه : غزلسُرايانِ مشروطه

284- شيرين عبادی : جامعهء مدنی و قوهء قضائی

283- فرزين غفوری : اسلامشناسی در ايران [ مختصری از زندگیِ حميد عنايت ]

281- هما ناطق : قربانيانِ دو نظام و يک فرهنگ

282- در معرفیِ يک سند يا در مشروطهء مشروعه

280 - امير پرويز پويان : استحاله

279- شيرين سميعی : ... با مصدق « در خلوتش » ( همراه با عکسهائی نادر از او )

278 - چند عکس از : کاشانی ، مصدق ، رزم آرا ، فدانيان اسلام ، مکی و ...

277 - احمد کسروی : جنگهای ِ ايران و يونان

275 - فريدون آدميت : مشروطگی از نظرگاه ملايان

274- ابراهيم صفائی : چند سند در مورد ِ " ميرزا حسينخان سپهسالار اعظم "

273- رحيم نامور : زمينه هایِ تاريخی انقلاب مشروطيت ايران

270- رونالد گری ( برگردان : م.ت.فرامرزی ) : زندگی و زمان برشت

269- چند شعر از « محمد زُهری »

268- نيما يوشيج : پنج مقاله در شعر و نمايش

357 - « صحنه هائی از رويدادهایِ 18 تير 1378 » ( به نقل از کتابِ « انديشه و تازيانه » - « خاطراتِ اکبر محمدی»)

356 - بخشی از خاطراتِ « اکبرمحمدی »

353 - Gilbert Badia : Marx en Algérie

352 - Frantz Kafka ( Biographie +) : L’Artiste du jeûne

267- خان ملک ساسانی : ترجمهء احوال سيد جمال الدين اسدآبادی

266- صمد سرداری نيا : علی موسيو ( رهبر مرکز غيبی تبريز )

265- تقی زاده : زمينهء انقلاب مشروطيت ايران

262- " قصهء منتشر نشده ای از ساعدی : ميهمانی "

261- روژه گارودی : " چرا مسلمانم ؟ "

260- سخنان ژنرال هايزر

259- غلامحسين صديقی : « مفتاح ... جاسوسِ انگليس در دولت مصدق »

258- " بولتن اطلاعاتی " در رابطه با خودسوزی و مرگ ِ " نيوشا فرهی "

257- جواد طباطبائی : منحنی تحول انديشهء سياسی ِ غزالی

256- علی اکبر نيک خلق : تک نگاری

255- عقيقی بخشايشی : « ... کاشانی مرد سياست و دين »

254 - داستانی از علی اصغر حاج سيد جوادی : دفترچهء کارپانتيه

253- سزان معمارِ هنر نقاشی

252- بخشی از کتابِ " ادوارد براون " : تاريخِ مطبوعات و ادبياتِ ايران در دورهء مشروطيت

251- پُل والری ( برگردان : پرويز مهاجر ) : مفهوم هنر

No comments: