Monday, August 7, 2006


« گاه روزانه ها ... » بمرور ، از « html » تبديل به « pdf » می شوند . اينهم سریِ دوم ِ تغيير يافته ها ( اگر لينک از سايت هایِ ديگر می گيريد و مطلب باز نمی شود ، کافيست که در انتهایِ نشانی ، به جایِ « htm » ، « pdf » بگذاريد ) :
50 - • کحال زاده : يکي از رازهاي مهم جنگ بين الملل اول / • حسن نصر : مختصري دربارهء سير فلسفه در ايران ( گوهر ، سال جهارم ، شماره ا/ مسلسل 37 ، فروردين 2535 )

49- ژاک پيرن ( برگردان : رضا مشايخي ) : عهدنامه ورساي و ايجادگروههاي سياسي در اروپا (۱) (2)

48- رشيد ياسمي : تاريخ کُرد ؛ • تحقيقات علماء درخصوص لفظ کُرد (۱) (۲)

47- شهريار : حيدر بابايا سلام (سلام حيدر بابا ) ( به آذري و با برگردانِ فارسي : بهروز ثروتيان )

46- عبدالله شهبازي : جُستارهايي از تاريخ بهائي گري در ايران

45- آشنائي با ايرانيان يهودي • عزيز دانش راد : يهوديان در ايران باستان

44- اساطير و افسانه هاي ِ ايرانيان ارمني

. 43- يادنامهء محمد زُهري ( چيستا ، سال 12 ، شمارهء 8 و9 ، ارديبهشت و خرداد 74 )

42- بخشي از کتابِ « پدرم ستارخان » بروايتِ دخترش

41- س . جاويد : دو قهرمان آزادی [ شرح حال حيدر عمو اوغلی ] (۱) / (۲)

40- دو برچيده از دو شمارهء « دانش و مردم » : • روح الله مهدی پور عمرانی : بررسی چند واژه ی پهلوی باستان در زبان مازندرانی• / آتش ارشدی : نمونه هائی از معماری صخره ای ( در سرزمين های کهن )

39- دنيا : زنان افغانستان درسراشيب تاريخ ( نشريهء « هشت مارس » ، شماره8 ، دی 1382)

38- مدرنيته را در بشقاب به هيچ ملتي تعارف نمي‌كنند( گفت‌وگو با داريوش آشوري – 1)

37- تاريخ سيستان » ( کريم کشاورز : هزار سال نثر پارسی ، کتابهای جيبی ، جلد 1 ، چاپ اول ،1345 )

36- هوشنگ گلشيری : چرا داستان می‏نويسيم (کارنامه، شماره 27، 1381)

35- محمد گُلبن : « سه نامهّ منتشر نشده از دکتر محمد مصدق» ( بخارا ، شماره 29 و 30)

34- « تراژدی هايمارکت » [ مبداء « روزِ کارگر » ] (به نقل از کتابِ :« خاطرات مادرجونز» از مبارزات کارگران درآمريکا/جلداول)

33- اشعاری ِ از شاعرانِ ايل ِقشقائی : • زندگی و شعر ِ « محزون » / • زندگی و شعر ِ « يوسف علی بيک»

32- سالشمار زندگی مارسل پروست - برگردان : ناهيد طباطبائی / • « خاطره » ( يک داستان کوتاه ) - برگردان : صفدر تقی زاده / •کتابشناسی مارسل پروست ( به فارسی و انگليسی)

31- مهدی ناجی : پايان تمدن کاريزی درايران ( سُخن ، دورهء ۲۲ شمارهء ۹ خرداد 1352)

30- پری آندرسُن ( ترجمهء : خسرو ) : تفسير تروتسکی از استالينيزم ( « سوسياليزم و انقلاب » ، دورهء دوم ، شمارهء ۱، تابستان 1364)

29- يادمانِ بيژن نجدی 1 2 3 ( گيله وا / ضميمهء شمارهء ۵۸ [ ويژهء هنر و انديشه ] ، تابستان 1379 )

27- تورج اتابکی : دگرديسی سياست کمونيست های خراسان ، در نخستين سال های 1300(چشم انداز شماره ۱، تابستان 1356)

26- ويژه نامهء کسروی : زندگينامه ، آثار و تصاوير (1) / (2)

24- « استاد محمدتقی شريعتی ، مدافع شريعت در برابر الحاد و طاغوت » ( کيهان فرهنگی ) (۱) / (۲)

22- ويژه نامهء « شيونِ فومنی » ، شاعر و ترانه سرا یِ گيلک

21- چند غزل از حسين منزوی : با عشق در حوالی فاجعه

19- دوبرچيده از « گونه گون » ، نشريهء انجمن تاکسيران [ پاريس ] : • مظفر : اول جايمان را بجوئيم ، بعد پايمان را بگذاريم / •مرتضی : مليجک ( عزيزالسلطان )

17- محمدرضا شفيعی کَدکَنی : روانشناسی اجتماعی شعر فارسی ( درنگاه به تخلص ها )

14- زندگينامه ، آثار و مبارزاتِ سياسیِ دهخدا

13- خانه ملت: فرهنگ لغات پارلمانی

12- جمالزاده / تقی زاده : نوروز گردان و نوروز پابرجا / • جعفر رائد : نخستين کنگره توده های شرق در باکو

11- م . دهنوی : چند سند منتشر نشده از دکترمحمد مصدق
10- محمد چوپانزاده : گوشه هائی از مبارزات سياسی خلق آذربايجان

9- • « امام خمينی از ولادت تا رحلت » : • « انديشه های عرفانی و شعر امام خمينی » /• « يک غزل و يک شعر منتشر نشده از امام خمينی » / • « وصيت نامه سياسی »

8- محمد شريعتی : مازندران در شاهنامهء فردوسی / محمد بهتوی : گفتگو با م . الف. به آذين

7- ناهيد طباطبائی : سالشمار زندگی ولاديمير ناباکوف ( ترجمه ) / • قدرت الله مهتدی : از آخرين گفتگوهای با ناباکوف (ترجمه )

6- محمد گُلبن : دو نامه از ايرج ميرزا و سه نامه از مصدق /• محمدعلی موحد : کودتا و وصايای دکتر مصدق

5- به ياد مرضيه احمدی اسکوئی و 6 شعر [ به آذری با ترجمهء فارسی ] از او » ( عصر عمل ، شمارهء 4 ، سالِ 55 ؟)

3- مصطفی شعاعيان : نظری به خلع سلاح عمومی ( فصل های سبز، شماره ۳، چاپ دوم، سال1357) 1 2

300 - « آيا احسان طبری پيش از مُردن ، مُرده بود ؟ » + مرگ احسان طبری + فريدون کشاورز : آيا احسان طبری راحت شد ؟

299- جلال خالقی مطلق : ذبيح الله صفا

298- رحيم شريفی : چرا بختيار به ميدان آمد ؟! + ابراهيم يزدی : سياست « هويج و چماق ِ » بختيار ! ( همراه با نامه ای از حسن نزيه ) + ا.ع. تافته : چه گسی بختيار را نخست وزير گرد؟ ( روابط تيمور بختيار با شاپور بختيار ) 297- علی اکبر سياسی : دانشگاهِ تهران و گذشتهء آن

چکامه سرايانِ امروزِ تاجيکستان

295 - اشرف دهقانی : « فرار از زندانِ قصر » در روايت غيرواقعی / حقايقِ ناگفته در رابطه با فرارِ من از زندان


294 - افراشته : کمدی خودکشی

291 - ناصر پاکدامن : بازهم در بارهء قتل کسروی


290- عبدالحسين زرين کوب : قلمرو عرفان


288- يورگن هورلمان : آيا تلاشی اتحاد جمهوری شوروی دال بر پريايان يافتن سوسياليسم است [ ؟ ]

287- مصدق در لغت نامهء دهخدا

279- شيرين سميعی : ... با مصدق « در خلوتش » ( همراه با عکسهائی نادر از او )


266- صمد سرداری نيا : علی موسيو ( رهبر مرکز غيبی تبريز )

262- " قصهء منتشر نشده ای از ساعدی : ميهمانی "

261- روژه گارودی : " چرا مسلمانم ؟ "

260- سخنان ژنرال هايزر

258- " بولتن اطلاعاتی " در رابطه با خودسوزی و مرگ ِ " نيوشا فرهی "

257- جواد طباطبائی : منحنی تحول انديشهء سياسی ِ غزالی

256- علی اکبر نيک خلق : تک نگاری

255- عقيقی بخشايشی : « ... کاشانی مرد سياست و دين »

254 - داستانی از علی اصغر حاج سيد جوادی : دفترچهء کارپانتيه

253- سزان معمارِ هنر نقاشی

252- بخشی از کتابِ " ادوارد براون " : تاريخِ مطبوعات و ادبياتِ ايران در دورهء مشروطيت

251- پُل والری ( برگردان : پرويز مهاجر ) : مفهوم هنر

346- مهدی بازرگان : « انقلاب ما به کجا می رود؟ ( به نقل از : «کيهان» ، شمارهء 10910، اول بهمن 1358 )

326 - م.ج.خم پيچی : رنجِ يک کارگر

324 - داستانی کوتاه از « امين فقيری » : سيری در جذبه و درد

321- روی مدودف ( برگردان : منوچهر هزارخوانی ) : نتايجِ استالينيسم در زمينهء هنرها و علوم

318- بخشی از خاطراتِ ايرج اسکندری : « ... و من اين چنين کمونيست شدم »

317- سندباد نامه ( به نقل از : کريم کشاورز - هزار سال نثرفارسی ، جلد سوم / همراه با لغتنامه )

315 - عارف تامر ( برگردان : حميرا زمردی ) : « اشتراکيت در جنبشِ اسماعيليه - قرامطه » + مراتبِ دعوتِ اسماعيليه - قرامطه

313 - ب. کيوان ( محمد تقی برومند ) : شناخت و آرمان

312 - فرخ غفاری : ناريخِ سينمایِ ايران

311 - قهوه خانه در ايران

310 - جليل دوستخواه : رستم و سهراب ، فاجعهء برخوردِ آرمان و عاطفه + صالح حسينی - ذبيح الله بحرانی : تراژدیِ رستم و سهراب

307- محمد حقوقی : « جوانبِ کارِ سپهری » ( دوره هایِ شعرِ سپهری ؛ مواردِ تفاوتِ شعرِ شاملو و سپهری ؛ سپهری ، شاعرِ خردسال ، نه عارفِ سالخورد ؛ تفاوتِ نگاهِ سپهری و فروغ ) + شعرِ : و پيامی در راه

306- ساواکِ درونمرزی و برونمرزی + گفتگو با سه رئيس ساواک

304 - شاه و جبههء ملی ( روابط با مصدق ، مکی و سنجابی )

303- تاثير نخست وزيران انگليس بر ايران

302- يک داستان از « بابا مقدم » : نيمکتِ سياه

No comments: