Saturday, July 29, 2006
تصوير از سايت:
http://english.sovmusic.ru/index.php

عکسبرداری جدید از متون ترجمه شده به فارسی
آثار مارکس, انگلس و لنین
------------------------------------------------------
مارکس
صورت بندیهای اقتصادی پیشا سرمایه داری
http://www.k-en.com/home.htm
خطابه کمیته مرکزی به اتحادیه کمونیستها
http://www.k-en.com/home.htm

انگلس
نقدی بر پیش نویس برنامه
سوسیال دمکراسی آلمان
http://www.k-en.com/home.htm

لنین
امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری
http://www.k-en.com/home.htm
چه باید کرد
http://www.k-en.com/home.htm
بیماری کودکی چپ روی درکمونیسم
http://www.k-en.com/home.htm

مارکس, انگلس, لنین
در باره انقلاب اجتماعی
===========================
کمونیستهای انقلابی
http://www.k-en.com/
info@k-en.com

فصل هفتم کتاب جنبش حقوق زنان در ایران- طغیان، افول و سرکوب از 1280 تاانقلاب 1357-نوشته‌ی الیز ساناساریان-ترجمه‌ی فصل هفتم : پویا
http://www.pouyashome.com/articles/jonbeshzanan.pdf

No comments: