Tuesday, May 6, 2008

كتابهاي الكترونيك در كتابخانه اطلاع رساني:

 • گزارش فناوري اطلاعات و ارتباطات در اروپا (2002)
  اين كتاب گزارش سالنامه ي رسمي فناوري اطلاعات و ارتباطات در اروپا است. اين سالنامه معيارهايي را براي تحليل بازار و آمارهايي از دهه گذشته به‌دست مي‌دهد. گزارش فناوري اطلاعات در اروپا (2002) (EITO 2002) جامع‌ترين اطلاعات را درباره ي بازار فناوري اطلاعات و ارتباطات يا آي‌سي‌تي در اروپا عرضه مي‌كند. برنامه ي فرآيند گسترش جامعة اروپا كه در سايه ي برنامه ي حمايت شغلي فِراس (PHRASE) ميسر شده است، اين بازار و طيف كشورهاي تحت پوشش بازار آي‌سي‌تي را در اروپاي مركزي و شرقي گسترش مي‌دهد. ايتو كماكان به موازات تحقيقات خاص براي گسترش آي‌سي‌تي تعيين‌كننده طرحهايي براي گسترش اقتصاد الكترونيكي اروپا است. براي ارائه مضامين سياسي‌ـ ‌‌اقتصادي و اقتصاد الكترونيكي، اين ويراست مستندات كام 2002 (com.2000) را نيز در بر دارد، اين مستندات را كميسيون اروپايي دربارة‌ اثرهاي اقتصاد الكترونيكيِ تشكيلات اقتصادي اروپا تهيه كرده است.
 • مركز داده
  با شروع هزاره سوم، بسياري از محققان و انديشمندان به نقش بارز فناوري اطلاعات در توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي جوامع اذعان دارند. ايشان با توجه به تحولات شگرف در فناوري ارتباطات در دهة 90 ميلادي اعتقاد به نقش مهم فناوري اطلاعات به عنوان منبع تحولات بنيادين در قرن بيست و يكم در جهان دارند. امروز باور جهاني به نقش مهم فناوري اطلاعات و ارتباطات در كاهش مشكلات فقر، نابرابري، بي‌سوادي، بهداشت و غيره دارد. در اين راستا اين فناوري مي‌تواند بخشي از استراتژي ملي توسعه در هركشور قلمداد شود. در حال حاضر با توسعه شبكه‌هاي ارتباطي اينترنت و رشد نمائي وب سايت‌ها، امكان ايجاد ارتباط ميان پايگاههاي داده‌اي و اطلاعاتي فراهم شده و موجب ايجاد جريان بي‌سابقه اطلاعات شده است. در اين راستا بسياري از سازمانها و نهادهاي بين‌المللي به تحقيق و ايجاد مراكز داده‌ دست زده‌اند. با ايجاد اين مراكز امكان به اشتراك‌گذاري مجموعة ‌منابع داده بصورت يكپارچه و پويا به عموم فراهم مي‌شود. ارائه خدمات اطلاع‌رساني، تجزيه و تحليل داده‌ها و در نهايت نمايه سازي آنها در محيط ايمن از جمله اهداف اوليه اين مراكز مي‌باشد.
 • معماري كلان پروژه هاي پيشتاز كليدي كشور
  امروزه شناخت روندهاي فناوري، معماري‌هاي كلان مربوط، ذخيره و پردازش داده‌ها، امنيت، مديريت، نگهداري و به‌روزآوري سيستم‌هاي رايانه‌اي و بكارگيري مؤثر و مفيد شبكه‌هاي تلفيقي جهاني به راحتي دولت‌ها را قادر مي‌سازد تا در روياروئي با اين دسته از چالش‌ها برخورد مناسبي را اتخاذ نمايند. بهره‌مندي از كارشناسان، نخبگان و اطلاعات جهاني مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي اين دسته از معضلات و چالش‌ها باشد، اما زماني كه با گروه پيچيده‌تر در سلسله مراتب چالش‌ها يعني رويه‌ها و فرايندها روبرو مي‌شويم ورود مفاهيم غامض توسعه منابع انساني فرايندهاي تشخيص، تخصيص و به هزينه‌گرفتن بودجه‌هاي عمومي، تعيين نقاط سربه سر اقتصادي طرح‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات چالش‌هاي جدي وبنيادين را پيش روي دست‌اندركاران حركت‌هاي ملي قرار مي‌دهد. اما مفاهيم سازماني كه در برگيرنده مدل‌هاي سازماني قبل از عصر اطلاعات، حدود اختيارات چندگانه نزاع‌‌هاي بخشي و فرابخشي، اختيارات قانوني و ضوابط و مقررات ملي و محلي است، به عنوان جدي‌ترين و مشكل‌ترين سطح چالش‌ها در پيش‌روي رهبران سياسي و برنامه‌ريزان دولت‌ها قرار دارد.
 • تراكنش هاي مالي
  با شروع هزاره سوم، بسياري از محققان و انديشمندان به نقش بارز فناوري اطلاعات در توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي جوامع اذعان دارند. ايشان با توجه به تحولات شگرف در فناوري ارتباطات در دهة 90 ميلادي اعتقاد به نقش مهم فناوري اطلاعات به عنوان منبع تحولات بنيادين در قرن بيست و يكم در جهان دارند. امروز باور جهاني به نقش مهم فناوري اطلاعات و ارتباطات در كاهش مشكلات فقر، نابرابري، بي‌سوادي، بهداشت و غيره دارد. در اين راستا اين فناوري مي‌تواند بخشي از استراتژي ملي توسعه در هركشور قلمداد شود. تجارت الكترونيكي در گسترة فناوري اطلاعات، يكي از شاخه‌‌هاي نوين و پيشرو در جهت ارتقاء دانش و تمدن بشري بشمار مي‌رود و ابعاد تكنولوژيكي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي را تحت تأثير خود قرار داده است. براين اساس نزديكي روزافزون جوامع بشري به يكديگر و نيل به دهكده جهاني از اهداف عمده آن مي‌باشد. دستيابي سريع به اطلاعات صحيح در بعد اقتصادي رمز موفقيت و كاميابي در اين عرصه بين‌المللي است.
 • دولت الكترونيكي
  در ارتباطات شهروندان و دولت از فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT)، استفاده شاياني به عمل مي‌آيد. اين امر، كارآيي فرآيندهاي موجود از قبيل جستجوي اطلاعات يا عمليات مالياتي را افزايش داده و آنها را مشتري‌محور مي‌نمايد. اما صرف بهبود فرآيندهاي موجود نمي‌تواند وجه تمايزي براي جامعه اطلاعاتي از جامعه صنعتي كه سال‌هاي مديد حاكم بوده است، باشد. فناوري ICT نه‌تنها امكانات نويني ايجاد مي‌كند بلكه امكانات و روابط موجود را نيز دگرگون مي‌سازد. اين فناوري نه يك ابزار الكترونيكي محض، كه ارائه‌دهنده مفهومي كاملاً نوين جهت تشريك مساعي، تخصيص مسئوليت‌ها و نظارت بر امور مي‌باشد. لذا در دولت نيز صرف بهبود سازمان دولتي به شكل موجود آن و ارتقاي روابط دولت و شهروندان هر قدر هم مهم به‌نظر برسد، كافي نخواهد بود. چنانچه دولت محدود به اين امر شود با بحراني جدي روبرو شده و از ايفاي نقش در جامعه پوياي امروزي باز مي‌ماند. دولت به ناچار مي‌بايست هوشيار بوده و پيوسته تأثير تحولات جديد را بر عملكرد و سازمان‌دهي خود مورد بررسي قرار دهد .
 • ايجاد توسعه ي پويا ،گزارش نهايي مؤسسه فرصتهاي ديجيتال
  بررسي رويكردهاي كشورهاي درحال توسعه به ICT نشان مي‌دهد كه ICT مي‌تواند بعنوان بخشي از استراتژي ملي توسعه، نقش مهمي ايفا كند. در اين راستا، كشورهاي مورد نظر استراتژيهاي متفاوتي را دنبال مي‌كنند: برخي ICT را براي توسعه صادرات (نظير كاستاريكا و تايوان) يا ايجاد ظرفيت داخلي (نظير برزيل، هند و كره) درنظر مي‌گيرند و برخي ديگر بدنبال استراتژيهايي هستند كه از ICT بعنوان عامل ايجاد توسعه‌هاي اجتماعي و اقتصادي استفاده نمايند. كشورهايي كه از ICT بعنوان عامل ايجاد توسعه استفاده مي‌كنند به دو دسته تقسيم مي‌شوند: دسته اول بر تحكيم موقعيت اقتصادي كشور و استفاده از مزاياي رقابت در اقتصاد جهاني توجه دارند (نظير مالزي و ترينيداد و توباگو). دسته دوم صراحتاً بر استفاده از ICT براي حصول اهداف توسعه‌اي كه در اجلاس سران هزاره سازمان ملل تعيين شدند، مي‌پردازند (نظير استوني و آفريقاي جنوبي).
 • مالكيت معنوي ، ويژگي‌ها و كاربردها
  با آغاز به كار شبكه اينترنت و رشد فراگير آن در سطح جهان، موضوع نام‌گذاري و آدرس‌دهي پايگاه‌هاي مختلف در اينترنت و ارجاع ميزبان¬هاي مختلف به همديگر از مسائلي بود كه بسيار حساس به نظر مي‌آمد؛ تدابيري اتخاذ شد، كه بر اساس آن به هر نشاني اينترنتي يك نام و بالعكس اطلاق شده و هر ميزبان در شبكه، داراي يك نام خاص (نام دامنه) باشد. بنابراين براي ايجاد تسهيلات و نيز تشخيص نام دامنه‌، سيستم نام‌گذاري نام‌هاي دامنه (DNS) پايه‌ريزي شد. در اين سيستم با وارد كردن نام دامنه در يك مرورگر وب يا در برنامه كاربردي و با پردازش‌هاي مياني، تبديل به يك نشاني آي‌پي (IP) شده و مرورگر وب يا برنامه مي‌تواند به كمك نشاني آي‌پي مقصد، ارتباطات لازم را برقرار كرده و داده‌ها را انتقال دهد. امروزه درباره اهميت مالكيت معنوي و حفظ آن در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي مباحث فراواني مطرح است و گسترش ارتباطات از طريق شبكه جهاني اينترنت و قابليت دسترسي سريع به تمامي اطلاعات برخط بر اهميت حفظ اين نوع مالكيت افزوده و براعتبار آن مي‌افزايد.
 • زوال فاصله‌ها؛چگونه انقلاب ارتباطات زندگي ما را تغيير خواهد داد؟
  از آنجا كه مكان و فضا عناصر و اجزاي اصلي در هويت و حتي معرفت اجتماعي‌اند، لذا همواره براي اصحاب دانش و فرهنگ مورد تأكيد بوده‌اند، احساس متمايز بودن از ديگران كه جدايي‌ناپذير از هويت اجتماعي است نيازمند وجود مرزهاي پايدار و كمتر نفوذپذير است، به بيان ديگر مرزپذيري مكان و به تبع آن فضا امكان تمايز و تعلق به گروههاي خاص فرهنگي و اجتماعي را بيشتر مي‌كند. اين كارويژه‌هاي هويت‌بخش اكنون در حال تغيير است، مكان‌بندي زندگي اجتماعي بدان‌سان كه در جوامع سنتي مشهود بود، در حال دگرگوني است. البته اين به معناي آن نيست كه عصر ارتباطات و فرايند جهاني شدن مكان و محل و سرزمين را از بين مي‌برد. اما مسئله‌اي كه پيش روي ماست تحول رابطة ميان مكان با هويت و معرفت انساني و اجتماعي است، رابطة سنتي ميان فرهنگ با قلمروهاي جغرافيايي در حال تبديل به رابطه‌اي جديد است. در موقعيت جديد انسانها و جوامع از دايرة تنگ و محدودكنندة زمان فراتر رفته‌اند و در گستره‌اي پهناور از فضا و زمان با يكديگر رابطه برقرار مي‌كنند. آنچه روشن است، جايگزيني رابطه‌اي پيچيده و دوسويه ميان انسان امروز و محيط فرهنگي و اجتماعي او به جاي رابطة مستقيم و سادة گذشته است،
 • مجموعه مقالات نقش مراكز داده در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات
  دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني با همكاري پارك فناوري پرديس همايش نقش مراكز داده در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات را در روزهاي اول و دوم دي ماه 1383 در تهران برگزار كرد. هدفهاي اين همايش عبارت بود از: تدوين استانداردها و ادبيات مشترك؛ جلوگيري از موازي‌‌‌كاري و اتلاف منابع؛ و تشريح وظايف و تعريف مأموريت دستگاهها. از نتايج همايش، ارايه مقالاتي در حوزه‌هاي: بررسي جنبه‌هاي فني و اجرايي، كاربردها، مديريت و موضوعات حقوقي مراكز داده بود. دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني به‌منظور اشاعه دستاوردهاي اين همايش، مجموعه مقالات اين همايش را در يك مجلد ويرايش و تدوين كرد كه اينك به جامعه علمي كشور تقديم مي‌شود. در اين مجموعة مقالات افزون بر چهارده مقاله ارايه شده، همچنين سند راهبردي مراكز داده كشور و آيين‌نامه مركز خدمات داده اينترنتي (IDC) نيز در پايان اثر به خوانندگان ارائه شده است. دبيرخانة شوراي عالي اطلاع‌رساني هيچ‌گونه تغيير و تصرفي در محتواي مقالات اعمال نكرده و صرفا به‌منظور يكسان‌سازي الگوي ارايه مقالات به ويرايش صوري آن اقدام كرده است. همچنين معادل لاتيني تمام اختصارات متن مقالات در پانوشتها ارائه شده است.
 • مقدمه اي بر معماري سازماني (ويژه مديران)
  «معماري سازماني» رويكرد تقريباً جديدي است كه امروزه بعنوان روشي موثر در تطبيق اهداف راهبردي سازمانها با فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي آنها شناخته شده است. مبحث فوق كه تقريبا از اواخر دهه هشتاد و به موازات پيشرفتهاي چشم‌گير در حوزه فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي آغاز شده است روز به روز كاربردهاي بيشتري يافته و روشها و ابزارهاي مربوط به آن در حال تكامل هستند. در حال حاضر اين روش در اغلب كشورهاي دنيا مورد استفاده بوده و تقريباً مزاياي آن براي مديران اغلب سازمانها شناخته شده است. با توجه به نقش محوري مباحث «معماري سازماني» در برنامه‌ريزي‌هاي كلان فناوري اطلاعات و ارتباطات و نيز پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در رابطه با جايگاه آتي آن در سازمانهاي مدرن دنيا، آشنايي مديران بخشهاي دولتي و خصوصي با مفاهيم پايه، مزايا، و نيز كليات فرايند اجراي معماري سازماني، مي‌تواند كمك شاياني به همگرايي فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي راهبردي و نيز هدايت تغييرات سازماني نمايد.
 • گزارش چكيده پروژه هاي كليدي برنامه توسعه و كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران (تكفا)
  پس از گذشت سه سال از مرحله ي نخست اجرايي برنامه ي تكفا تا پيش از برنامه ي چهارم توسعه ي اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كشور، ارائه دستاوردها و گزارش خروجي هاي حاصل از عملكرد پروژه هاي كليدي دستگاه هاي مختلف، براي اولين بار در مجموعه اي مدون انتشار يافته است. اين مجموعه گزيده اي از 5000 پروژه فرابخش، بخشي و مشاركت منابع اجرا شده با كليه ي اعتبارات تكفا مي باشد. ساير گزارش ها از قبيل گزارش تفصيلي و مديريتي مشاركت منابع پيشتر از طريق همين پايگاه اطلاع رساني ارائه گرديده است.
 • مجموعه قوانين و مقررات فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران
  جامعه اطّلاعات يكپارچه، تبلوري مجدد از كليه فرايندهاي متعارف و سنتي اجتماعي نظير كسب و كار، آموزش و ... و حتي فعاليتهاي شخصي، نظير تفريحات و مانند آن در قالبي نوين و گستره‌اي وسيع‌تر با استفاده از فنّاوري ارتباطات و اطّلاعات (ICT) است. بررسي تجارب ديگران، بيانگر اين واقعيت است كه حركتهاي توسعه ICT كه منشأ بخشي و يا نهادي داشته و فاقد يك برنامه جامع فرابخشي ملي بوده‌اند به سطح مطلوب كارايي نيانجاميده‌اند. همچنين در برخي موارد، نتايج اين‌گونه حركتها به عنوان عوامل كند كننده و محدود كننده حركتهاي ملي هم‌افزا نيز مطرح شده‌اند. لذا تحقق جامعه اطّلاعات يكپارچه در كشور، مستلزم يك برنامه‌ريزي راهبردي و اجراي آن در سطح ملي و در بخشهاي مربوط است كه بايد با هماهنگي، هم‌انديشي ملي و در سطح مديران و كليه كاركنان كشور و با توجه به تجارب كشورهاي پيشتاز صورت پذيرد. با توجه به چشم‌انداز بيست ساله كشور و برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دستيابي به رشد اقتصاد ملي دانايي‌محور در تعامل با اقتصاد جهاني، نيازمند هم‌سويي تمامي بخشها و زيرمجموعه‌هاي كشور در به‌كارگيري فنّاوري ارتباطات و اطّلاعات و تبدي
 • گزارش روند برگزاري اجلاس جهاني سران در باره جامعه اطلاعاتي (wsis) و مشاركت ايران (ژنو 2003)
 • قوانين نوين اقتصادي در عصر شبكه ها
 • ادله الكترونيكي
  اين كتاب، در زمينه كشف و استناد به ادله الكترونيكي، به ويژه ادله مبتني بر سيستمهاي رايانه اي، راهكارهايي ارائه مي دهد.اطلاعات بسيار مهمي راجع به افراد و مشاغل،به صورت الكترونيكي ايجاد، ذخيره،پردازش و مبادله مي شوند كه مي توانند نقش مؤثري در فرايند دادخواهي يا تعقيب جزايي داشته باشند. اصولآ نسخه هاي الكترونيكي مي توانند اطلاعات ارزشمندي را ارائه دهند كه در نسخه هاس كاغذي وجود ندارد. از آنجا كه شركت ها و اشخاص به طور گسترده اي به سيستمهاي رايانه اي خود وابسته شده اندة توجه وكلا و مجريان قانون، به ذخاير ارزشمند اطلاعاتي كه در اين سيستم ها نگهداري مي شوند معطوف شده است. اين اشخاص به طور جدي جهت كشف و ارائه داده هاي الكترونيكي در تمامي دعاوي خود اهتمام مي ورزند. نكته جالب توجه ديگري كه در كتاب مطرح شده است، راهكارهاي دفاعي است كه خوانندگان مي توانند در دعاوي احتمالي خود و متناسب با قوانين جاري اتخاذ كنند تا از خطرات و هزينه هاي ناشي از كشف و ارائه ادله الكترونيكي در امان بمانند.
 • جرايم سايبر
  هر روزه نياز شتابان به گسترش كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور خودنمايي مي‌كند. ايجاد و تعميق اين كاربري مستلزم شكل‌گيري زيرساخت‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي است. از اين دست مي‌توان به زيرساخت‌هاي حقوقي اشاره كرد. مقررات حقوقي كه به تنظيم روابط متقابل فعالان خصوصي و دولتي اين حوزه مي‌پردازد و ‌بايستي افزون بر قواعد عام جهاني متآثر از روابط فرهنگي حقوقي هر نظام اجتماعي باشد. در اين راستا پيدايش شاخه‌هاي جديد حقوق كيفري و تدوين مقررات فني جزايي، همواره موضوع نويني براي قضات، وكلاء، حقوقدانان و ساير علاقه‌مندان به مباحث حقوقي بوده است. از اين رو بررسي حقوق كيفري رايانه‌اي مورد توجه قرار گرفته است . فني و تخصصي بودن امور رايانه‌اي‌ و فعاليت‌هاي اينترنتي، حقوق كيفري مرتبط با آنها را نيز به كلي فني و تخصصي ساخته است. گسترش روزافزون فناوري اطلاعات ، تدوين مقررات جزايي مرتبط با رايانه و اينترنت و تعليم عمومي آنها را ناگريز مي‌سازد تا با آگاهي عمومي مردم نسبت به جرائم سايبر از يك طرف و آگاهي فني و تخصصي قضات و حقوقدانان از طرف ديگر، ضريب امنيت و سلامت محيط سايبر افزايش يابد. كتاب حاضر با عنوان جراي
 • نگاهي به شوراي عالي اطلاع‌رساني
  شوراي عالي اطلاع رساني به منظور سياست گذاري در امر اطلاع رساني و هدايت شبكه ها و مراكز اطلاعاتي و هماهنگي فعاليت آنها و همچنين تدوين برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت در زمينه تحقيقات بنيادي، توسعه اي و كاربردي اطلاع رساني در قالب نظام اطلاع رساني نظام جمهوري اسلامي ايران در سال 1377 تصويب و تشكيل شده است. دبير خانه شورا با هدف آشنايي بيشتر با جايگاه و عملكرد شورا، مجمو عه حاضر را در بخش هاي مستندات و تشكيلات، مصوبات و فعاليت ها، عملكرد كميسيون هاي تخصصي و آيين نامه ها تهيه و منتشر كرده است.
 • مجموع قوانين‌داوري وميانجيگري WIPO ‌‍‌[وايپو]
  كتاب قوانين ميانجيگري و داوري، در راستاي ايجاد فضاي قانوني و ضابطه مند براي رعايت حقوق و مالكيت معنوي(IP: Intellctuall Property) در قلمرو و محيط رايانه اي و اينترنتي كشور و تبيين انواع كاربردها، ويژگيها،مشكلات مرتبط و نيز ارتقاء آگاهي دست اندر كاران به ابعاد مختلف اين موضوع مهم كه نقش مؤثري در گسترش و ارتقاء بازار و اشتغال صنعت ICT كشور خواهد داشت، ترجمه و در اختيار صاحب نظران قرار گرفته است.


 • No comments: