Tuesday, May 6, 2008

كتابهاي الكترونيك در كتابخانه اطلاع رساني:


 • فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات در عرصه ي آموزش معلمان
  نظامهاي آموزشي در سراسر جهان، فشار فزاينده‏اي را در جهت استفاده از فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات (ICTs)، به منظور آموختن دانشها و مهارتهاي موردنياز دانش‏آموزان در قرن بيست‏ويكم، تجربه مي‏كنند. در گزارش «آموزش در جهان» يونسكو، به سال 1998، با عنوان «معلمان و تعليم در جهاني دستخوش تغيير»، كاربردهاي بنيادي فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات در نظام سنتي آموزش و فراگيري، به‏تفصيل شرح داده شده است. در اين گزارش پيش‏بيني شده كه فرايند آموزش ـ فراگيري و نحوه دسترسي معلمان و دانش‏آموزان به دانشها و اطلاعات گوناگون تغيير خواهد يافت.
 • كتاب گزارش فناوري اطلاعات و ارتباطات در اروپا (2003)
  رويكرد به‌كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعة ملي كشورها، در طي دهه گذشته، در اغلب كشورهاي جهان مورد توجه جدي واقع شده است. در كشور ايران نيز، اين رويكرد، اگرچه با كمي تأخير ولي به‌تدريج و با شروع برنامة تكفا (توسعه و به‌كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات) در سطح ملي آغاز شد و در برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و چشم‌انداز بلندمدت 20 ساله كشور نيز به‌طور وسيع مورد عنايت قرار گرفت. سابقه اين امر در ميان كشورهاي اروپايي و به‌طور خاص اتحادية اروپا بيش از ديگر كشورها است، اگرچه در اين رابطه، سابقه امر در امريكا بسيار ريشه‌دارتر از جهان به حساب مي‌آيد. اتحادية اروپا و كميسيونهاي مرتبط، از سال 1993 در خصوص گسترش و به‌كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات به‌طور سالانه گزارش جامعي از عملكرد اين اتحاديه و نگاه به آينده را تهيه و منتشر مي‌كند كه يك منبع نسبتاً موثق و دقيق براي محققان و دست‌اندركاران برنامه‌ريزي و توسعه و همچنين ديگر علاقه‌مندان حوزه‌هاي اقتصادي‌ـ فني است.
 • راهنماي امنيت فناوري اطلاعات
  راهنماي امنيت فناوري اطلاعات پس از درك ضرورت پرداختن به موضوع امنيت، به سفارش بانك جهاني و توسط گروه infoDev (يكي از زيرمجموعه¬هاي بانك جهاني) و به عنوان تلاشي براي ارتقاي سطح امنيت فناوري اطلاعات در كشورهاي عضو در اين نهاد بين¬المللي تدوين و براي اولين¬بار در اجلاس نخست سران جامعة اطلاعاتي (WSIS) در سوئيس، در دسامبر سال 2003 ميان شركت¬كنندگان توزيع شد. محتويات اين كتاب حاصل بررسي كتابها، مقالات، رساله¬ها، و مستندات تخصصي زيادي از كارشناسان و متخصصين اين حوزه در سراسر دنيا است. فهرست كاملي از اين مراجع در بخش ششم (پيوستها) آمده است كه خوانندگان محترم مي¬توانند با مراجعه به آنها از آخرين نكات و موضوعات نيز آگاهي يابند. كتاب حاضر علاوه بر اينكه مجموعه¬اي از تعاريف و راهكارهاي امنيت عمومي را ارائه كرده، جنبه¬هاي فني مديريتي آنها را نيز مدنظر قرار داده است و در متن اوليه و همچنين ترجمة آن تلاش شده تا حد امكان مطالب بگونه¬اي عنوان شوند كه فهم و درك آنها نياز به دانش اختصاصي در اين حوزه نداشته باشد و بتواند به كار جامعة گسترده¬اي از كاربران فناوري اطلاعات (خصوصاً مديران) بيايد.
 • بازآفريني دولت در عصر اطلاعات؛ كنش بين‌المللي براي اصلاح ساختار بخش دولتي با استفاده از فناوري اطلاعات
  امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات عامل مهم و دگرگون ساز كليه مناسبات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي گرديده و بر اين اساس ساختار و سازوكار حاكميت‌ها از دو بُعد افقي و عمودي تحت تأثير قرار مي‌گيرد. در بعد عمودي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات و اتوماسيون فعاليت‌ها بطور همزمان، موجب گستردگي و تعميق اقدامات اداري و تقليل زمان و هزينه براي حصول نتيجه و ارائه خدمات به كاربران مي‌شود ، در نتيجه ارتفاع عمودي ساختارها را كم مي‌كند(تقليل بوروكراسي) و از سويي در بعد افقي به دليل تحولات پيراموني ساير بخش‌ها، دامنه و نحوه دخالت دولت در قلمروها را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد. مسايل آزاد سازي و واگذاري اجراها در عميق‌ترين سطوح اقتصادي ، اجتماعي و اجرايي به بخش‌هاي غير دولتي پيامد اين تطور و تحول است كه امكان همزمان كنترل و نظارت دولت در پيگيري سياست‌ها را تا عميق‌ترين لايه‌هاي جامعه فراهم مي‌كند. افزايش كارايي، تمركززدايي، افزايش پاسخگويي، بهبود مديريت منابع و بازارگرايي از نتايج كلي و مورد انتظار اين تحول است. اين كتاب براي كليه مديران، بخش دولتي و غيردولتي، متخصصين شركت‌هاي مشاور،اساتيد، دانشجويان و كاربران اين قلمرو مناسب است.
 • بزرگان دانش رايانه ، زندگي و نوآوري هاي پانزده دانشمند علوم رايانه
  كتاب بزرگان دانش رايانه، زندگي و كارهاي علمي پانزده دانشمند بزرگ و در قيد حيات رايانه را عرضه مي كند. 8 تن از آنها برنده جايزه تورينگ، معادل جايزه نوبل براي دانش رايانه، و همگي آنها مبتكران و نوآوران درجه يك هستند. بدون ترديد، دانش رايانه ي امروزه ي ما بدون تلاشهاي آنها قابل شناسايي نخواهد بود. آنها براي شما شرح خواهند داد كه چگونه به اين رشته علاقه مند شدند، چگونه از ساير دانشمندان و محيط تاثير پذيرفتند، چگونه به كشفيات اوليه شان دست يافتند و چه تصويري از آينده در ذهن دارند. مطالب اين كتاب بر اساس مصاحبه هاي شخصي به دست آمده و حتي الامكان از اصطلاحات علمي كمتر استفاده شده تا خواننده نيازي به دارا بودن پي زمينه هاي علمي خاص نداشته باشد.
 • راهبري اينترنت، مشاركت فراگير
  موضوع راهبري جهاني اينترنت يا حاكميت اينترنت مهمترين و حساسترين موضوع مورد بحث در عرصه بين‌المللي قلمرو فناوري اطلاعات و ارتباطات و قلمرو‌هاي توسعه‌اي مي‌باشد . تا قبل از تصميم تشكيل اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي WSIS اين چالش در بخش فني شروع شده بود يعني آدرس‌دهي در فضاي اينترنتي و نحوه ارتباط آن با نظام آدرس‌دهي دنياي مخابراتي . به‌تدريج در طي جلسات پيشنهادي WSIS و تبيين اهميت استراتژيك اينترنت به عنوان يك مقوله زيرساختي براي توسعه كليه كشورها و تعاملات جهاني ، اهميت راهبري اينترنت بيشتر عيان گرديد و در نهايت مهمترين موضوع براي بحث و بررسي و اتخاذ راه‌كار گرديد تا نتيجه آن به اجلاس دوم سران درباره جامعه اطلاعاتي در تونس عرضه گردد . نظام اينترنت تاكنون توسط موسسه ICANN كه در امريكا ثبت و مستقر گرديده‌است اداره مي‌شود . اين موسسه سياستها و راهبردهاي اساسي خود را از طريق موسسه IANA از وزارت بازرگاني امريكا مي‌گيرد.
 • چارچوب ملي معماري سازماني ايران الگوي تدوين طرح جامع فناوري اطلاعات در سازمان‌ها
  معماري سازماني مجموعه‌اي از محصولات و مدل‌ها است كه به توصيف سازمان از حيث سامانه‌هاي اطلاعاتي و محيط كاري آن مي‌پردازد. چنين جنگل انبوهي از مدل‌ها بدون بهره‌مندي از يك چارچوب براي هيچ‌كس قابل توليد و بهره‌برداري نخواهد بود. انتخاب چارچوب يكي از مهم‌ترين مراحل در اجراي معماري محسوب مي‌شود . بنابراين، لازم است سازمان‌هايي كه قصد دارند چنين تجربه‌اي را كسب كنند، راهنمايي براي انتخاب چارچوب در اختيار داشته باشند. از سوي ديگر شايد بتوان گفت، مهمترين دليل رويكرد جهاني به معماري سازماني نياز روزافزون به تعامل است. در واقع اين يكي از مهمترين مسائلي است كه باعث متفاوت بودن رويكردهاي پيشين به برنامه‌ريزي سامانه‌هاي اطلاعاتي (مانند طرح‌هاي جامع IT) با معماري مي‌شود . اين نياز، تنها به تعامل ميان سامانه‌هاي اطلاعاتي يك سازمان خاص منتهي نميشود. زماني كه سازماني به بزرگي يك دولت قصد دارد از مزاياي معماري سازماني بهره‌مند شود بايد بتواند محكي براي ارزيابي صحت و دقت معماري ايجاد شده در هر بخش و سازگاري ميان اين معماريها داشته باشد.
 • مناقشات نام‌هاي دامنه؛قواعد و فرايند سياست‌گذاري
  با توجه به اهميت نام دامنه به مثابه منبعي محدود و نيز بر اثر رشد روزافزون استفاده از اينترنت در كشور ما، به نظر مي‌رسد اداره امور مربوط به اختصاص نام دامنه و نيز رفع اختلافات و مناقشات، به مديريت و پشتيباني حقوقي در سطح كلان كشور نياز دارد. براي حل اين مشكل در سطح بين‌المللي دو اقدام صورت مي¬گيرد؛ يكي افزايش تعداد گروه‌هاي سطح بالاي نام دامنه سي‌سي‌تي‌ال‌دي (CCTLD) است كه باعث افزايش گستره و دقت در نام‌گذاري مي‌شود و اقدام ديگر امكان ثبت‌نام‌هاي بين‌الملل ام‌دي‌ان (MDN) تعريف نظام نشاني‌‌دهي جديد است كه با مشاركت سازمان آي‌تي‌يو در دست بررسي و اقدام است.


 • No comments: