Monday, March 5, 2007


دارالمجانین-محمدعلی جمالزاده
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم

2 comments:

Amir said...

با سلام
دوست عزیز شما هدفت از قرار دادن کتب به صورت رایگان روی نت چی هست؟ به نظر شما این امر باعث اجحاف حق و حقوق ناشرین ، نویسندگان و مترجمین نمی شود؟
من فکر می کنم این کار بیشتر از اینکه باعث ترویج کتاب خوانی شود به فرهنگ و کتاب لطمه می زند.
موفق باشید

مرغ آمین said...

سلام
کار بسیار خوبی است.
همهء کتاب ها از سد ارشاد نمی گذرند. چه بسا میراث فرهنگی ما باشند. چاپ اینترنتی یک جور ماندگاری دارد.
من به سهم خودم ممنونم از شما و شورای گسترش زبان فارسی.
آدم دنبال کتابی بگردد و این طور حاضر و آماده پیدا کند، دیگر چه می خواهد؟