Wednesday, February 21, 2007


کتابهای جدید کتابخانه پارس تک:

افسانه های زیرگنبدکبود(به دنبال سرنوشت)-پورنگ هاشمی
http://www.parstech.org/detail.php?id=1365

مجموعه داستانهای پورنگ هاشمی
http://www.parstech.org/detail.php?id=1366

روی صحنه زندگی-پورنگ هاشمی
http://www.parstech.org/detail.php?id=1367

برنامه نویسی (الگوریتم، فلوچارت و زبان VB)-منصورولی نژاد
http://www.parstech.org/detail.php?id=1369

افسانه‌های زیر گنبد کبود (نبرد با شیابلو و اهریمنان)-پورنگ هاشمی
http://www.parstech.org/detail.php?id=1368

رازموفقیت-آنتونی رابینز
http://www.parstech.org/detail.php?id=1363

گزیده اشعاروحشی بافقی-کمال الدین وحشی بافقی
http://www.parstech.org/detail.php?id=1364

No comments: