Sunday, February 11, 2007


شب یک شب دو-بهمن فرسی
http://lib.khushe.ir/index.php?page=book&id=107

لالی-بهرام حیدری
http://lib.khushe.ir/index.php?page=book&id=75

رئالیسم کثیف-داریوش کارگر
http://www.medad.net/pdf/kargar.pdf

سفربه جهان دیگردرسرایش کهن پارسی-بو اوتاس-داریوش کارگر
http://www.azargoshnasp.net/Din/safarbehjahandigarboutas.pdf

بازسپیددرآتشکده گمشده جاماسپ-داریوش کارگر
http://www.azargoshnasp.net/Din/baazsepidatashkadeyehjaamaasp.pdf

1 comment:

korosh said...

نام کتابم را تغییر داده ام و مطالب زیادی به ان اضافه کرده ام و انرا اپلود کردم و لینکش را در زیر می گذاریم.لطفا لینکش را در سایت بسیار خوبتان قرار دهید برای دانلود=

http://rivasblog.com/uploads/k/ketab123/11771.pdf