Wednesday, December 10, 2008

قدرت و لذت – آدريان ريچ،اودري لرد،شادي امين  • صفحه دريافت كتاب

  • کتاب "قدرت و لذت" که متن پی دی اف آن برای اولین بار در اینترنت عرضه می شود، گزیده ای است از آثار دو فمینیست آمریکایی به نام‌های آدریان ریچ و اودری لرد به انتخاب شادی امین، مترجم آن. این کتاب دریچه‌ای بر موضوع هویت‌های چندگانه زنان می‌گشاید؛ هویت‌های درهم‌تنیده‌ای که زن‌بودن هر یک از ما را تشکیل‌می‌دهد، زن بودن هر یک از ما را از دیگری جدا می‌کند و فمینیسمی که یادمی‌دهد چگونه با این هویت‌های چندگانه کناربیاییم، آنها را تبیین کنیم و در عین داشتن هویت‌های چندگانه نژادی، جنسی و مذهبی، با یکدیگر اتحادداشته‌باشیم. این کتاب تجربه ای است درباره سرکوب هویت‌های چندگانه و قدرت‌یابی هویت‌های سرکوب‌شده.

    No comments: