Wednesday, October 11, 2006


آثاري كه به تازگي از احسان طبري منتشر شده عبارتند از
:
درباره ي اسلوب هورستيك
http://tabari.blogsky.com/

سيبرنتيك
http://tabari.blogsky.com/

سيستم وبرخورد سيستمي
http://tabari.blogsky.com/

جامعه ايران در دوره رضا شاه
http://tabari.blogsky.com/

سير تكوين ماده وشعور
http://tabari.blogsky.com/

داستان وداستان نگاري
http://tabari.blogsky.com/

قصه شغال شاه
http://tabari.blogsky.com/

2 comments:

انجمن دوستداران احسان طبري said...

سلام رفيق
در ضمن كتاب هاي
جامعه و جامعه شناسي
تاريخ يك بيداري
هم براي اولين بار است كه در اينترنت منتشر شده است كه از آثار ارزشمند استاد احسان طبري است.
كه همه ي آن ها در سايت موجود مي باشد.

Apostolos said...

سلام بر شما . با کتاب غیر منتظره اثر کریستین بوبن در خدمت شما هستم .
از طریق آدرس های :
http://mybook.parsiblog.com/99638.htm
http://ebb.blogfa.com