Friday, March 9, 2007

قال کتابدار (رضی الله عنه)ر

قال کتابدار (رضی الله تعالی عنه):

«کاربر امروزه باید به روشهای عبور از فیلطر آشنا باشد وهر که از این روشها بی خبر باشد بیسواد محسوب می شود.»

خبرهای رسیده حاکی از آن است که وبلاگ در بسیاری شهرها فیلطر شده است.

این احتمال وجوددارد که در شهر شما نیز فیلطر شود.

برای تداوم ارتباط ونماندن پشت دروازه های بی خبری ،در گروه پستی وبلاگ عضو شوید.

آدرس ای میل خود را در سمت راست وبلاگ وارد کرده ودکمه را فشار دهید.

توجه داشته باشید که در صورت بسته شدن کامل وبلاگ هم دیگر تغییر آدرس نخواهیم داد واین آدرس حفظ خواهد شد.

بر شما واجب است که در گروههای ضد سانسور عضو شوید تا از آخرین اخبار فیلطرشکن ها با خبر شوید .

زیرا:

«کاربر امروزه باید به روشهای عبور از فیلطر آشنا باشد وهر که از این روشها بی خبر باشد بیسواد محسوب می شود.»

پس از همین امروز تصمیم بگیریم که سواد اینترنتی داشته باشیم.

No comments: